Medisch leiderschap, financiën en organisatie in de zorg

De arts van de toekomst heeft behoefte aan kennis over de zakelijke en or­ga­ni­sa­to­ri­sche aspecten van het zorgsysteem, om zo de belangen van de patiënt optimaal te kun­nen behartigen en het beroep naar eigen tevredenheid te kunnen uitoefenen. Om constructief mee te werken aan de zorg van de toekomst, is een andere manier van denken over en gedegen kennis van de zakelijke kant van het vak vereist. Te midden van discussies over macht van zorgverzekeraars, voorspelde ontwrichtende veranderingen en oplopende kosten van zorg, valt op hoe weinig geschikt naslagmateriaal beschikbaar is voor artsen om zich in die andere, zakelijke kanten van zorg te bekwamen. Dit boek heeft als doel u te helpen om u te ontwikkelen tot een arts met verstand van zaken. Het boek is te koop op tijdstroom.nl.

Artsen met verstand van zaken