Jarik van Zeijst

Consultant bij Effectory

Als HR Zorgconsultant bij Effectory begeleid ik diverse zorgorganisaties (o.a. Ziekenhuizen, GGZ, Gehandicaptenzorg en VVT) bij het verbeteren van binnenuit door middel van feedback van de eigen medewerkers. Door medewerkers mee te laten denken over wat goed gaat en wat beter kan, kom ik in mijn dagelijkse werk in aanraking met concrete aanbevelingen en verbeterpunten waar Raden van Bestuur, leidinggevenden en teams direct mee aan de slag kunnen. Daarnaast hebben medewerkers vaak goede ideeën om binnen de eigen invloedsfeer kleinschalige verbeteringen door te voeren. Organisaties die medewerkers uit verschillende disciplines bij elkaar brengen en hen de ruimte en vrijheid bieden om samen te werken aan het optimaliseren van onder andere processen en de onderlinge samenwerking vallen hierin positief op. Het samenbrengen van deze mensen, ideeën en kennis zie ik als kans om te komen tot betere zorg. Het mooie aan Medical Business Projects is dat wij dit ook doen. Wij brengen zowel jonge medici als bedrijfskundigen bij elkaar om zo kennisuitwisseling te stimuleren en tot verbeteringen te komen binnen de zorg.

Joline de Groof

ANIOS Chirurgie in Tergooi en Promovendus op de afdeling Chirurgie en MDL van het AMC

De zorg is aan veel veranderingen onderhevig, mede doordat de overheid en zorgverzekeraars allerlei maatregelen nemen om de zorgkosten in de hand te houden. Voor artsen en management geeft dit een extra uitdaging om hoogwaardige zorg aan te blijven bieden. Dit alles vereist dat deze hoogwaardige zorg rondom de patiënt zo doelmatig mogelijk wordt ingericht, volgens een proces dat niet alleen aan zorgmanagers kan worden overgelaten. Nu al is de afstand tussen managers en artsen groot en maar al te vaak leidt dit tot wederzijds onbegrip. Gelukkig nemen steeds meer artsen het voortouw in het zorgproces door bijvoorbeeld actief te participeren in (duaal) management. Actief participeren in management vraag echter nogal wat van de moderne arts. Managementvaardigheden werden tijdens mijn studie geneeskunde niet besproken en komen binnen de opleiding tot specialist ook nauwelijks aan bod. Medical Business Projects biedt jonge zorgprofessionals de kans onder begeleiding van ervaren consultants praktische kennis op te doen over de bedrijfskundige kanten van de zorg. Jonge bedrijfskundige professionals krijgen een uitgelezen kans om het reilen en zeilen in een ziekenhuis te ervaren. Tijdens mijn deelname aan het Medical Business Project op de polikliniek Orthopedie van het OLVG zag ik dan ook dat dit leidt tot heel nuttige kruisbestuiving. Naast kennis kregen wij ook meer inzicht in elkaars kwaliteiten. Ik vind het dan ook een prachtige uitdaging om binnen MBP met nieuwe projecten aan de slag te gaan met als doel verbeteringen in de zorg te realiseren.

Djoeke Hupkens

Management trainee bij Groene Hart Ziekenhuis

Als management trainee in het Groene Hart Ziekenhuis krijg ik de gelegenheid om ook daadwerkelijk te ervaren wat de impact van beleid is. Hierbij zie ik dat (goedbedoelde) bedrijfskundige adviezen soms niet altijd een juiste aansluiting vinden op de medische praktijk waar artsen mee te maken hebben. Afgelopen jaar heb ik echter ook talloze voorbeelden gezien waarbij er in een multidisciplinair team wél zeer succesvol naar een resultaat is toegewerkt. Die momenten geven mij ontzettend veel energie! Via Medical Business Projects breng ik ambitieuze zorgprofessionals en niet-medici met elkaar in verbinding. Zodat een vraagstuk vanuit meerdere kanten wordt benaderd en iedereen vanuit zijn of haar eigen expertisegebied een bijdrage kan leveren aan het resultaat. In mijn rol als ‘externe relaties’ verzorg ik daarnaast de communicatie met deelnemers, opdrachtgevers en de commissie. Nieuwsgierig? Neem vooral even contact met mij op, ik vertel je graag meer over onze projecten!

Carlijn van der Paauw

MSc Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences (MPA).

De druk op de gezondheidszorg neemt onder andere toe door de stijgende zorgvraag, de vergrijzing en bezuinigingen. Trends die ervoor zorgen dat de gezondheidszorg op een zo efficiënt mogelijke manier georganiseerd zal moeten worden, onder de voorwaarde dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Een streven waar zowel medici als niet-medici betrokken bij zijn, allebei met haar eigen belangen, maar met uiteindelijk het doel de beste zorg te kunnen verlenen aan de patiënt.Door Medical Business Projects krijgen deze twee disciplines meer inzicht in elkaars belangen, zo leren de medici van niet-medici en vice versa want in de zorg kunnen ze eenmaal niet zonder elkaar. Mijn deelname aan het project op de poli orthopedie in het OLVG heeft er onder ander voor gezorgd dat ik inzicht heb gekregen in de praktische kant van de innovatie van een zorgproces. Een ontzettend interessante en waardevolle ervaring met als doel de zorg voor de patiënt te verbeteren! Medical Business Projects biedt deelnemers een unieke ervaring die geïnteresseerd zijn in het management en de organisatie van de gezondheidszorg en die hun steentje willen bijdragen aan innovatieve en optimale zorg.