Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Medical Business Projects

Medical Business Projects werkt samen met twee belangrijke partners; Deloitte en Gupta Strategists. Onze samenwerkingspartners bieden ondersteuning aan MBP en de teams in de vorm van coaching en trainingen. Hieronder een uitgebreide beschrijving van de samenwerkingsovereenkomsten.

Deloitte

Sinds augustus 2016 is Deloitte officieel samenwerkingspartner van de stichting Medical Business. Het accountancy- en advieskantoor steunt MBP onder meer door coaches te leveren. Deloitte wilt bijdragen aan deze groei en wilt haar kennis en ervaring delen met hen. Concreet betekent dit dat Deloitte zich inzet om de project teams te coachen. Op die manier maken wij het mogelijk dat de jonge dokters en zorgmanagers en consultants van de toekomst met elkaar leren samenwerken.

Coaches in de pool die op een zeker moment geen projectteam begeleiden, hebben ook een belangrijke en ondersteunende rol. Zij vormen namelijk het expert panel: gedurende het project worden teams uitgenodigd om de voortang en (tussentijdse) resultaten aan hen te presenteren. Deze frisse blik van buiten af kan extra inzichten en waardevolle feedback opleveren. Daarnaast kunnen, op aanvraag van het projectteam, specifieke trainingen worden georganiseerd.

logo Gupta

Gupta Strategists, een strategisch consultancykantoor gespecialiseerd in de zorg, is een samenwerkingspartner van MBP van het eerste uur. Senior consultants van Gupta trainen en coachen de projectteams. Daarnaast geven zij strategisch advies aan het bestuur van MBP dat in een groeispurt zit; een tal van verbeterprojecten zijn inmiddels succesvol afgesloten. Inmiddels zijn de projecten ook van start gegaan in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. MBP groeit snel en Gupta Strategists zal het komende jaar MBP ondersteunen met de projecten, coaching en trainingen.