Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners 2017-12-11T21:56:44+00:00

Samenwerkingspartners Medical Business Projects

Medical Business Projects werkt samen met twee belangrijke partners; Deloitte en Gupta Strategists. Onze samenwerkingspartners bieden ondersteuning aan MBP en de teams in de vorm van coaching en trainingen. Hieronder een uitgebreide beschrijving van de samenwerkingsovereenkomsten.

Deloitte

Sinds augustus 2016 is Deloitte officieel samenwerkingspartner van de stichting Medical Business. Het accountancy- en advieskantoor steunt MBP onder meer door coaches te leveren. Deloitte wilt bijdragen aan deze groei en wilt haar kennis en ervaring delen met hen. Concreet betekent dit dat Deloitte zich inzet om de project teams te coachen. Op die manier maken wij het mogelijk dat de jonge dokters en zorgmanagers en consultants van de toekomst met elkaar leren samenwerken.

Coaches in de pool die op een zeker moment geen projectteam begeleiden, hebben ook een belangrijke en ondersteunende rol. Zij vormen namelijk het expert panel: gedurende het project worden teams uitgenodigd om de voortang en (tussentijdse) resultaten aan hen te presenteren. Deze frisse blik van buiten af kan extra inzichten en waardevolle feedback opleveren. Daarnaast kunnen, op aanvraag van het projectteam, specifieke trainingen worden georganiseerd.

Gupta Strategists

Gupta Strategists, een strategisch consultancykantoor gespecialiseerd in de zorg, is een samenwerkingspartner van MBP van het eerste uur. Senior consultants van Gupta trainen en coachen de projectteams. Daarnaast geven zij strategisch advies aan het bestuur van MBP dat in een groeispurt zit; een tal van verbeterprojecten zijn inmiddels succesvol afgesloten. Inmiddels zijn de projecten ook van start gegaan in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. MBP groeit snel en Gupta Strategists zal het komende jaar MBP ondersteunen met de projecten, coaching en trainingen.
Gupta Strategists

Van Benthem & Keulen

Advocatenkantoor Van Benthem & Keulen is sinds 1 januari 2018 officieel legal partner van de stichting Medical Business. De zorgspecialisten van VBK denken graag mee met de stichting over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Daar waar nodig leveren zij specifieke juridische expertise en begeleiding aan de projectteams. Zij staan de jonge ’zorgprofessionals’ met en raad en daad bij door in een vroeg stadium te helpen bij het analyseren van de juridische risico’s.