Over Medical Business Projects

Medical Business Projects is in 2013 opgericht onder de stichting Medical Business. Het streven is enerzijds om de kennis die artsen via de stichting op kunnen doen leren toepassen. Anderzijds maakt MBP de verbinding met bedrijfskundigen, iets wat in de dagelijkse praktijk ook onvermijdelijk is. Tijdens medische (vervolg)opleidingen is er weinig tot geen tijd om te leren over de organisatie waarin een medisch specialist werkzaam is. Ook zorgmanagers, bedrijfskundigen of zorgeconomen hebben na hun studie vaak nog nooit een medische afdeling van dichtbij meegemaakt.

Sinds september 2014 levert MBP projecten aan verschillende zorginstellingen. Vraagstukken die aan de orde zijn gekomen zijn “Hoe kan de poli productie verhoogd worden met behoudt van de kwaliteit van de zorg? Hoe kan een poli proces efficiënter georganiseerd worden zodat er geen kostbare tijd verloren gaat aan onnodige zaken/handelingen? Hoe kan een opleidingskliniek concurreren met zelfstandige behandelcentra?”

MBP inventariseert de vraag van de opdrachtgever en zorgt voor afbakening van de opdracht. Vervolgens stelt MBP een team samen van maximaal vijf medici en bedrijfskundigen met affiniteit met de zorg. Voor de start van het project vindt er een introductiedag plaats en krijgen de deelnemers de eerste trainingen. Elk team wordt gecoacht door een professionele externe consultant en krijgt gedurende het project een aantal trainingen die aansluiten bij de vraag van de opdrachtgever en de fase van het project. MBP draagt zorg voor de continuïteit van het project en bewaakt de kwaliteit. Daarbij is enerzijds de leerervaring van de deelnemers van groot belang en anderzijds de tevredenheid van de opdrachtgever.

Het MBP bestuur bestaat, net als de projectteams, uit een mix van medici en bedrijfskundigen met verschillende achtergronden.