Twan Klijn

Senior beleidsmedewerker directie regulering Nederlandse Zorgautoriteit

Twan Klijn is senior beleidsmedewerker bij de NZa. Binnen zijn functie draagt hij bij aan de ontwikkeling van gereguleerde marktwerking in de curatieve zorg en de totstandkoming van betere bekostigingssystemen die leiden tot betere kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Hij is in het bezit van uitgebreide kennis van en ervaring met de financiering en bekostiging van medisch specialistische zorg.