Patrick Jeurissen

Hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC en wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van VWS

Professor Patrick Jeurissen is bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Daarnaast werkt hij als wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van VWS. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het vraagstuk van betaalbaarheid en hervorming van de zorg, nationaal en internationaal (EU, OECD, WHO). Sinds 2013 is hij programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg.
Prof.  Jeurissen promoveerde in 2010 op zijn proefschrift waarin hij de ontwikkeling en logica van ziekenhuizen met een winstoogmerk analyseerde. Op 1 juni 2016 sprak hij zijn oratie uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’. Hij besprak hoe de complexiteit en de veelvoudige oorzaken van de stijgende zorgkosten een stevige en werkelijk integrale aanpak vragen om duurzame oplossingen voor de lange termijn te creëren.