Huib Cense

Voorzitter commissie "Medisch Specialist 2025" van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en NW ziekenhuisgroep te Alkmaar

Dr. Huib Cense is gastro-intestinaal en oncologisch chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en in NW ziekenhuisgroep te Alkmaar. In Beverwijk is hij sinds 2011 opleider van de arts-assistenten chirurgie. Naast zijn werk in de kliniek is hij voorzitter van de Raad Kwaliteit en vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de beroepsvereniging die de medisch specialisten vertegenwoordigt. Binnen deze functie heeft hij een commissie geleid die in januari jl. een visiedocument heeft uitgebracht genaamd “Medisch Specialist 2025”. Hierin worden de verwachtingen omtrent de (veranderende) rol van de medisch specialistische┬ázorg in de nabije toekomst uiteengezet. Dr. Cense zal als voorzitter van deze commissie het onlangs verschenen visiedocument presenteren en toelichten op de openingsavond van de Masterclass.