Over Medical Business Masterclass

Na een viertal zeer succesvolle Masterclassreeksen, waarbij de bestuurlijke, organisatorische en financiële kanten van de zorg belicht zijn, blijft onder jonge artsen de vraag om meer te leren over ‘Medical Business’ actief.

Binnen het huidige geneeskunde curriculum en de vervolgopleiding is een gebrek aan aandacht voor de economische, bestuurlijke en innovatieve aspecten van de zorg. De Medical Business Masterclass tracht dit hiaat in de opleiding in te vullen.

Een nieuwe generatie artsen heeft behoefte aan kennis van het systeem waarin zij werken. Zij beseffen dat het beter organiseren van zorg direct ten goed komt aan de patiënt, het eigen werkplezier en de kosten. Om hierover constructief mee te kunnen denken is gedegen kennis nodig.

Met de Masterclass hopen we een bescheiden stap in de goede richting te zetten. Hierbij willen wij jonge artsen de mogelijkheid bieden kennis op te doen over de niet medisch-inhoudelijke kant van de zorg. Tijdens de drie avond komen zaken aan bod als financiën, bestuur, politiek, de rol van de zorgverzekeraar, marktwerking en de toekomst van de zorg.

Door middel van interactieve, informatieve en inspirerende presentaties van onze sprekers hopen wij een nieuwe generatie artsen aan het denken te zetten. Daarbij proberen we hen handvaten te bieden om de toekomstige uitdagingen binnen de gezondheidszorg aan te gaan. Op deze manier kunnen deze (toekomstig) artsen een actieve rol spelen in de besluitvorming over financiën, bestuurlijke vernieuwing en innovaties binnen de gezondheidszorg.