Stichting Medical Business is een non-profit organisatie die zich inzet voor alle jonge zorgprofessionals. De Stichting en haar bestuur bestaan dan ook enkel uit vrijwilligers, al dan niet met een medische achtergrond. Alle bestuursleden zetten zich in om de missie, visie en het toekomstperspectief van de Stichting te bewaken, de commissies te ondersteunen, en verdere groei te faciliteren. Om dit te bereiken heeft elk bestuurslid een specifiek portfolio.

Graag stellen zij zich aan u voor:

Casper Tax
Voorzitter, portfolio MBE en ANIOS Heelkunde in het HMC en Promovendus Evidence Based Surgery op de afdeling Operatiekamers van het Radboudumc.

Via Medical Business Education heb ik van 2013 tot en met 2016 invulling aan één van mijn passies kunnen geven:  inhoudelijk sterke onderwijsprogramma’s creëren. Eerst als medeoprichter en later als bestuurslid.
Binnen de zorg streeft men vanuit het eigen perspectief met bijpassend jargon dikwijls hetzelfde na, goede zorg! Door elkaars perspectief en jargon te leren kennen, kunnen we niet alleen constructieve oplossingen bedenken voor de toekomst maar ook de regie nemen. Sinds 2016 mag ik als voorzitter samen met andere jonge gemotiveerde zorgprofessionals het perspectief en jargon van andere spelers in de zorg ontdekken en aanbieden.

Wij zetten ons vrijwillig in met één doel: “de kennis en kunde van een nieuwe generatie jonge zorgprofessionals zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel gebied in de zorg te verbreden en verdiepen.”

Florence Heijsters
Secretaris en ANIOS Plastische Chirurgie in het VUMC en projectmanager procesoptimalisatie binnen deze afdeling

Binnen de medische opleiding wordt er, naar mijn mening, te weinig aandacht besteed aan de organisatorische processen binnen zorginstellingen. Mijn enthousiasme en interesse in de bestuurlijke en financiële aspecten van de gezondheidszorg gaven mij de kans om te starten met een Medical Business Project in Maastricht in 2016.

De belangrijkste drijfveer om mij verder in te zetten voor stichting Medical Business is unieke situatie die ontstaat wanneer gemotiveerde medici en niet-medici hun kennis bundelen. Hiermee hoop ik jonge, enthousiaste, zorgprofessionals de mogelijkheid te bieden om al eerder in hun carrière met deze thema’s in aanraking te komen en te laten meedenken op organisatorisch niveau. Met alle technologische innovaties binnen de gezondheidszorg wordt dit in de toekomst een onderwerp waar iedere zorgprofessional mee te maken zal krijgen!

Anouk Scholte
Penningmeester en consultant bij Deloitte

Vanaf heden mag ik de mooie functie van penningmeester van Stichting Medical Business op me nemen. De stichting is voor mij de ideale combinatie tussen mijn twee passies; de medische wereld en de beleidsmatige kant van de zorg. De onderwerpen die Medical Business tijdens evenementen aanhaalt zijn precies de onderwerpen die ik miste in mijn opleiding geneeskunde. Ik vind het dan ook ontzettend gaaf dat ik er nu aan bij kan dragen om deze onderbelichte onderwerpen op de kaart te zetten voor jonge artsen en zorgprofessionals.

Op dit moment ben ik werkzaam als consultant bij Deloitte. Een jaar geleden heb ik de sprong in het diepe gewaagd en heb ik een switch gemaakt van het ziekenhuis naar de consultancy. Zowel in mijn baan als in het bestuur van de Stichting kan ik mijn ontdekkingstocht in het zorglandschap buiten het ziekenhuis voortzetten. Vooralsnog met zeer veel plezier!

Daan Castelijn
Vice-voorzitter en AIOS interne geneeskunde aan het VUmc

Sinds 2015 ben ik betrokken geraakt bij de stichting Medical Business uit interesse voor de bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten van de gezondheidszorg. In een continu veranderend zorglandschap is het naar mijn mening als arts essentieel om onderbouwd een proactieve, sturende rol te spelen. In het creëren van die inhoudelijke basis en met een brede blik op de gezondheidszorg voorziet stichting Medical Business.

Met de Medical Business Masterclass bieden wij laagdrempelig de mogelijkheid om in contact te komen met een breed aanbod aan hoogwaardige sprekers, bedrijven en niet-medische zorgprofessionals. Zo ontstaat een nieuwe generatie jonge dokters met de kennis en kunde om actief te participeren in de toekomstige veranderingen van de zorg

Gem Kramer
Bestuurslid en ANIOS MDL, Promovendus aan de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde van het VUMC

Binnen de huidige opleiding tot arts wordt zeer beperkt aandacht besteed aan de niet medisch inhoudelijk kant van de zorg. Daarnaast waren de mogelijkheden om je te verdiepen in de bestuurlijke, organisatorische en financiële kanten van de zorg zeer schaars. Dit gebrek aan kennis bemoeilijkt het constructief meedenken over veranderingen in de zorg en leidt vaak ook voor onbegrip tussen medici en niet-medici binnen de gezondheidszorg.

Door mij in te zetten voor stichting Medical Business hoop ik dan ook mee te kunnen helpen om de kennis en kunde over deze onderwerpen beschikbaar te maken voor alle jonge zorgprofessionals, zodat zowel medici als niet-medici met interesse in de zorg al vroeg in hun carrière met deze onderwerpen in aanraking komen en elkaar beter leren begrijpen.

Ruben Buitenhuis
Bestuurslid, portfolio MBP en Senior consultant bij Deloitte

In 2013 ben ik betrokken geweest bij het ontstaan en de opbouw van Medical Business Projects, één van de drie pijlers binnen de stichting. Zowel bij de oprichting van deze tak als in mijn huidige rol binnen het bestuur vorm ik graag de ‘linking pin’ tussen artsen en niet-artsen. Als enige niet-medische bestuurslid poog ik binnen het stichtingsbestuur het perspectief op de zorg nog verder te verbreden en om op die manier te kunnen bijdragen aan een verandering van de traditionele en soms ‘vastgeroeste’ manier waarop de gezondheidszorg in Nederland is opgebouwd. Ondanks onze verschillen in achtergrond beschouw ik deze passie als een gemeenschappelijk kenmerk en voel ik dat dit precies is wat ons met elkaar verbindt.