Roadshow 3: Het Rechtssysteem in de zorg

Laden Evenementen

Op avond 3 van de Roadshow worden jullie meegenomen naar Utrecht waar wij samen met advocaten van Van Benthem & Keulen jullie zullen ontvangen in de prachtige conferentieruimte. De avond zal toepasselijk in het teken staan van ‘het rechtssysteem in de zorg’.

Gedurende deze avond zullen sprekers waaronder zowel advocaten als artsen als ook een oud Kamerlid verder ingaan op de juridische kant waar een ziekenhuis en arts tegenaan loopt, welke rol advocaten en artsen spelen bij fusies/overnames van ziekenhuizen en wat de juridische beperkingen zijn bij innovaties in de zorg.

Interesse? Meld je dan aan voor de Medical Business Masterclass!

Programma

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 22:00 Sprekers
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Hans van Santen

Hans van Santen

Hoofdredacteur van Medisch Contact, Arts in Spe en MCtv

Hans van Santen is 11 januari 1960 geboren te Den Haag. In 1978 ving hij aan met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1987 rondde hij zijn specialisatie tot huisarts af waarna hij in Velp vestigde als zelfstandig huisarts. Naast het praktiseren was hij een aantal jaar actief als plaatselijk coördinator bij deskundigheidsbevordering huisartsen en later als adviseur op het gebied van praktijkorganisatie en samenwerking. Van 2002 tot 2006 was hij vice-voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarnaast hij tevens onder andere participeerde als bestuurslid van onderzoeksinstituut Nivel én als lid van verenigingsraad Nederlands Huisartsen Genootschap. Hij is nu werkzaam als hoofdredacteur van Medisch Contact, Arts in Spe en MCtv.

Klaas Meersma

Klaas Meersma

Advocaat bij AKD, partner bij de vakgroep Overheid en Onderneming

Klaas Meersma is advocaat bij AKD en richt zich volledig op de zorgsector. Hij adviseert zorginstellingen over hun bestuurlijke en juridische organisatie, samenwerkingen en fusies, bekostiging en financiering.

Wouter Koelewijn

Wouter Koelewijn

Advocaat Gezondheidszorg en Associate Partner bij Van Benthem & Keulen

Wouter Koelewijn is begonnen als onderzoeker aan de universiteit Leiden en gepromoveerd op privacyrecht in relatie tot elektronische gegevensuitwisseling in het publieke domein. Na zijn promotie is hij tien jaar geleden in de advocatuur gestart en bij toeval vrijwel direct de gezondheidszorg ingerold. Daarna heeft hij gewerkt als adviseur en senior manager Health Care bij PwC waar hij onder meer ziekenhuizen heeft begeleid en geadviseerd bij herstructureringen in verband met veranderende zorgregelgeving. Inmiddels werkt Wouter als advocaat/partner bij Van Benthem & Keulen waar hij verantwoordelijk is voor het zorgteam. Verder is Wouter als universitair docent gezondheidsrecht verbonden aan de UvA. Bijzondere ervaring heeft Wouter met vraagstukken rond de invoering van de integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg en de impact daarvan op de rechtsverhouding tussen medisch specialisten en het ziekenhuis.

Ernst Kuipers

Ernst Kuipers

Voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers is per 1 september 2016 benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Op 1 december 2012 is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15 maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Van origine is hij internist en Maag-Darm-Leverarts. Opgeleid in Groningen, Enschede, Deventer en Amsterdam, heeft hij na zijn promotie enkele jaren in Nashville in de Verenigde Staten gewerkt. In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling MDL in het Erasmus MC en in 2006 eveneens tot afdelingshoofd van de Inwendige Geneeskunde.

Annelouk Luigies

Annelouk Luigies

Advocaat Gezondheidszorg bij Van Benthem & Keulen

Annelouk Luigies is begonnen als gezondheidszorg advocaat bij een groot kantoor in het oosten van het land. Zij hield zich in eerste instantie voornamelijk bezig met vraagstukken op het gebied van de medische aansprakelijkheid en het tuchtrecht. Vervolgens heeft Annelouk de overstap gemaakt naar Van Benthem & Keulen alwaar zij zich bezighoudt met uiteenlopende vraagstukken die liggen op het gebied van regulering, bekostiging en structurering van de gezondheidszorg. Haar bijzondere expertise gaat uit naar vraagstukken in het kader van zorginkoop, registratiegeschillen, disfunctioneren van medisch specialisten, toezicht en handhaving in de zorg en de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens en patiëntgegevens binnen zorginstellingen en ketensamenwerking.