Sebastiaan van Tongeren
Voorzitter en Student Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen; momenteel coassistent in het ZGT Almelo.

Bij veel jonge geneeskundigen leeft er passie voor het vak en voor het verbeteren van de zorg. Het faciliteren van leergierigheid naar hoe die zorg werkt vind ik een prachtige missie van Medical Business Education. Het is een missie waar een hard groeiende vraag naar bestaat, en MBE beantwoordt die vraag als geen ander. Om in de toekomst de zorg van topkwaliteit te houden is een breed onderlegde blik nodig van mensen die er werkzaam in zijn. Daar moeten we nu al in investeren; iets waar ik graag mijn energie in steek. Met mijn studieachtergrond in zowel geneeskunde als economie hoop ik die brede blik uit te kunnen dragen en te kunnen integreren in het denken over de zorg.

Joris van Esch
Bestuurslid en ANIOS gynaecologie en verloskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch

Het ambacht van een arts is meer dan een goed clinicus zijn. In de huidige politieke sferen is het belangrijk om als dokter verstand van zaken te hebben. Al in mijn opleiding had ik veel interesse in de financiering en beleidsvoering van zorg en vond dit onderbelicht in het curriculum. Zodoende ontwierp ik mijn eigen vrije keuzecoschap ‘Bestuurskunde en Zorgmanagement’. Naast verschillende onderwijsvormen over bestuurskunde, ging ik in gesprek met prominente zorgbestuurders. Met mijn ervaringen uit dit coschap en enthousiasme, ga ik mij inzetten om deze belangrijke facetten van zorg op de onderwijs-agenda te krijgen en om jonge zorgprofessionals in contact te brengen met zorgbestuurders.

Anika Filius
Bestuurslid en AIOS Anesthesiologie aan het Erasmus MC

De gezondheidszorg verandert in een rap tempo: Patiënten krijgen meer regie over eigen gezondheid, er is marktwerking in de zorg gekomen en nieuwe ontwikkelingen in beroepen en technologieën zorgen voor herstructurering van zorg. Dit vraagt meer managementkundig en organisatorisch inzicht van artsen, zodat we zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan hoe de toekomstige zorg eruit zou moeten zien. In de huidige opleiding van de arts is er nog weinig aandacht voor de management en organisatie van de zorg, en daarom neem ik met veel plezier deel aan deze commissie om zo de kennis over deze kant van de zorg bij jonge artsen te vergroten.

Rafaël Rienstra
Bestuurslid en 6e jaars Geneeskundestudent aan het LUMC

Altijd al heb ik naast interesse voor de medische kant van de geneeskunde mij geïnteresseerd voor de bestuurskundige kant. Het komt weinig aan bod binnen het curriculum en daar moet verandering in komen! Iedereen moet de kans krijgen om zich te verdiepen binnen dit vlak. Tijdens mijn bestuursjaar heb ik een eerste stap gezet en een kijkje in de keuken kunnen nemen binnen het LUMC. Ik wil zelf ook nog veel meer leren en te weten komen. Met behulp van Medical Business wordt er een stap in de goede richting gezet. De verdieping en het enthousiasme hiervoor hoop ik door te geven aan een ieder die daar geïnteresseerd in is. Zodat de bestuurskundige kant niet iets wordt waar de arts eigenlijk niets mee te maken wilt hebben.”

Yvonne Hofman
Bestuurslid en ANIOS Kindergeneeskunde Ziekenhuis Gelderse Vallei

Na mijn bestuursjaar bij de M.F.V. Panacea in 2008 (functie: penningmeester) was ik er definitief uit; “ Dit is wat ik later doen wil, zorg en management met elkaar combineren”. Dat het zorglandschap verandert, daar zijn wij allen bijna dagelijks getuige van. Tijdsdruk, financiële druk (wéér te weinig poppetjes op de vloer, nog meer dure, aanvullende diagnostische mogelijkheden) en een enorme berg aan administratieve rompslomp als DBC’s en verrichtingen. ‘Waar doe ik dit allemaal voor?’ kun jij je terecht afvragen. Juist in dit stuk, het helpen vergaren van kennis over deze ondergeschoven aspecten van de gezondheidszorg, ligt voor mij de grote uitdaging. Door me in te zetten voor MBE draag ik op dit vlak dan ook graag mijn steentje bij!

Maarten Gerdes
Bestuurslid en AIOS KNO aan het Erasmus MC

Motivatie: De studie geneeskunde, maar ook de vervolgopleiding tot medisch specialist zijn primair gericht op het ontwikkelen van klinische en communicatieve vaardigheden. Van een moderne, jonge arts wordt echter verwacht dat hij of zij ook over vaardigheden en kennis beschikt op het vlak van leiderschap, financiering, organisatie en management van de zorg. Ook al hebben we vaak onze handen vol aan de zorgtaken, merk ik dat ik energie krijg van mensen die gemotiveerd zijn om zelf een bredere opleiding te creëren. Ik wil er aan bijdragen dat onze generatie uiteindelijk zelf het heft in handen neemt om de zorgsector beter te maken voor patiënten en werknemers.