Alle Online
Courses

Online Courses: Introductie

Lees meer

Online Course: Hoe verder als het mis gaat...?

Lees meer

Online Course: Personalized health

Lees meer

Online Course: Medisch leiderschap

Lees meer

Online Course: Betaalbaarheid van de Zorg

Lees meer

Online Course: Marktwerking in de zorg

Lees meer

Geselecteerde Courses

Volgende course

Online Course: Medisch leiderschap

Medisch Leiderschap is hot en happening. Algemeen directeur van de artsenfederatie KNMG, Wendela Hingst, duikt met deze online course middenin deze ontwikkelingen en discussies.
Om handvatten te bieden in de discussie rondom dit onderwerp gaat de eerste video van deze online course in op de vraag ‘Wat is medisch leiderschap en waarom is dit zo belangrijk?’. Los van de vraag wat het belang is van medisch leiderschap, is het als arts goed om je bewust te zijn van kenmerken van een goede leider en om deze kenmerken bij jezelf te herkennen. Zo kun jij jouw talenten als arts zo goed mogelijk inzetten op de werkvloer. Aan het eind van deze online course weet je hoe je morgen aan de slag kunt met als medisch leider!

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Tests, Boeken, Pers en Websites

Zelftests

computer_alt_1
In deze course worden verschillende zelftesten genoemd. Hieronder vind je de links naar de tests:


MBTI persoonlijkheidstest
Strenghtsfinder 2.0
 The Personality Page
De 8 leiderschapsstijlen

 

Boek 'De Leiderschapsbox - De betekenisvolle leider'

book-stack-xxl

Jaap Boonstra (2011) De leiderschapsbox: De betekenisvolle leider

In dit boek gaat Jaap Boonstra in op hoe leiders zin geven aan hun werk en dat van anderen.
 

Boek 'Start with why: how great leaders inspire everyone to take action'

book-stack-xxl

Simon Sinek (2011) Start with why

"Why are some people and organisations more inventive, pioneering and successful than others? And why are they able to repeat their success again and again? In business, it doesn't matter what you do, it matters why you do it.."
 

Boek 'The 7 habits of highly effective people.'

book-stack-xxl

Stephen R. Covey (1999) The 7 habits of highly effective people.

In dit boek, waarmee Stephen Covey een miljoenenpubliek heeft bereikt, leert hij hoe managers de kwaliteit van hun persoonlijke leven, hun producten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit.
 

Boek 'Good to Great'

book-stack-xxl

Jim Collins (2010) Good to great.

Van de website: Jim Collins heeft met ‘Good to Great’ een wereldwijde bestseller geschreven waarvan inmiddels al meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Dit boek wordt in bijna alle managementliteratuur aangehaald als de meest grondige, inzichtelijke en vernieuwende studie van de afgelopen decennia.
 

Boek 'Leading Change'

book-stack-xxl

John Kotter - Leading change (2011)

"In Leading Change , John Kotter examines the efforts of more than 100 companies to remake themselves into better competitors. He identifies the most common mistakes leaders and managers make in attempting to create change and offers an eight-step process to overcome the obstacles and carry out the firm’s agenda: establishing a greater sense of urgency, creating the guiding coalition, developing a vision and strategy, communicating the change vision, empowering others to act, creating short-term wins, consolidating gains and producing even more change, and institutionalizing new approaches in the future. This highly personal book reveals what John Kotter has seen, heard, experienced, and concluded in 25 years of working with companies to create lasting transformation."
 

Artikelen

articleicon-blauw

Lizanne Berkenbosch - Management and leadership education for medical residents: Evaluating needs and developing an educational intervention. Proefschrift 2015. 

Dit proefschrift een oud-lid van Medical Business Education is een van de vlammetjes die de discussie over dit onderwerp heeft doen oplaaien. Het geeft aan dat medisch leiderschap gemist wordt in de vervolgopleiding door AIOS en dat aandacht voor dit onderwerp gewenst is.
 

Lieke de Kwant - Leiderschap voor dummies. Medisch Contact 2015

 

Van Opstal et al. - Medisch leiderschap: hype of noodzaak. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2015

 

Carina Hilders - Tijd voor medisch leiderschap: van verleden naar toekomst. Oratie 2015

 

Westerman - Mind The Gap: the transition to hospital consultant. Perspectives on Medical Education 2014

 

J.D. Rose - Emerging Leadership Journeys: Diverse perspective on the group think theory. A literature review.

 

Yolande Witman - De clinicus maatgevend: over leiderschap en habitus. Dissertatie 2011
 

Website Platform Medisch Leiderschap

computer_alt_1

www.platformmedischleiderschap.nl

Het Platform Medisch Leiderschap is een groep artsen die zich inzetten voor de ontwikkeling van medisch leiderschap in elke fase van het arts-zijn. Op de website vind je o.a. het Raamwerk Medisch Leiderschap (RML).
 

Clinical Leadership Competency Framework van de NHS

computer_alt_1


NHS Leadership Academy Competency Framework

Deze link leidt je naar het framework dat door de NHS in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt om leiderschap competenties te integreren in het opleiden van klinische professionals.

Achtergrondvideo's

Prof. dr. Jan Kimpen over Medisch Leiderschap (14.58 min)

Op het congres ‘Medisch leiderschap in de vervolgopleiding’ op 2 juli 2015 hield prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur van het UMCU, deze voordracht.

 

Prof. dr. Didi Braat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van professionals (43.24 min)

Goed zijn in je vak is niet meer voldoende. Professionals hebben meer en meer een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe ver gaat deze verantwoordelijkheid? In de spreekkamer? In het UMC St. Radboud? Op nationaal niveau? Deze aspecten van medisch leiderschap komen uitgebreid aan de orde in de voordracht van prof. dr. Didi Braat.

 

Video over strength-based management (3.57 min)

Bij leiderschap gaat het om inzicht in je eigen sterktes en zwaktes. In deze video stelt Marcus Buckingham een aantal essentiële vragen zoals “Am I living up to my potentials?”; “Am I as succesfull as I should be?”and “Am I succeeding in the right things?”. Bij leiderschapsontwikkeling is het belangrijk om over deze vragen na te denken.

 

Ben Tiggelaar reflecteert op het werk van Marcus Buckingham (19.16 min)

"Alles wat we leren van fouten zijn de kenmerken van fouten. Als we iets willen leren over succes dan moeten we succes bestuderen”. Dit is een uitspraak van Buckingham. Veel mensen denken namelijk dat het verbeteren van zwakke punten de weg naar succes zou zijn. Buckingham zegt dat het niet werkt; je moet werken aan je sterke punten.

 

Simon Sinek over zijn boek 'Start with Why'(17.07 min)

Simon Sinek created a simple model, The Golden Circle, that codifies hat makes the most inspiring people and organizations so successful and influential. Beginning as a student in anthropology, Simon Sinek turned his fascination with people into a career of convincing people to do what inspires them. Through his struggle to rediscover his excitement about life and work, he made some profound realizations and began helping his friends and their friends to find their “why” — at first charging just $100, person by person. Never planning to write a book, he penned Start With Why simply as a way to distribute his message. With a bold goal to help build a world in which the vast majority of people go home everyday feeling fulfilled by their work, Sinek is leading a movement to inspire people to do the things that inspire them.

 

Brian Goldman roept dokters op om te praten over hun fouten (19.21 min)

Every doctor makes mistakes. But, says physician Brian Goldman, medicine’s culture of denial (and shame) keeps doctors from ever talking about those mistakes, or using them to learn and improve. Telling stories from his own long practice, he calls on doctors to start talking about being wrong.

 

Jim Collins' Good to Great kort uitgelegd (3.17 min)

Summer Academy

Ontwikkel uw vaardigheden in leiderschap, organisatie en management van de zorg” ‘An update in Healthcare Management

In 2017 organiseren TIAS School for Business and Society en Medical Business Education wederom een Summer Academy van vier dagen, speciaal gericht op AIOS en ANIOS. In deze dagen krijgen deelnemers de laatste academische inzichten in onder andere leiderschap, strategie, financiën en organisatie in de zorg. Dit alles ondersteund met case studies uit de dagelijkse praktijk van de zorg.

Klik hier rechts voor een indruk van de eerste TIAS-MBE Summer Academy en hoor deelnemers van de Summer Academy 2015 aan het woord!


Aanmelden Aanmelden kan tot 30 april 2017 door een e-mail te sturen met bijgevoegd je CV (maximaal 2 A4) en motivatie (half A4) naar education@medicalbusiness.nl. De eerste 80 aanmeldingen worden meegenomen, waarvan uiteindelijk 40 deelnemers geselecteerd worden, dus wees er op tijd bij!
Praktisch - Data: 21 t/m 24 augustus 2017 - Locatie: TIAS School for Business and Society (Tilburg) - Programmaprijs: 850,- euro * - Aantal deelnemers: 40 - Selectie van deelnemers o.b.v. CV en motivatie. - Overnachting (2-persoonskamer), ontbijt, lunch, diner inbegrepen

* Prijs is op basis van eigen vervoer naar Tilburg en van hotel naar TIAS

tias-logo mbe-logo

DMD

Doctor meets Director

Het Doctor meets Director (DmD) programma heeft als doel jonge artsen inzicht te geven in de praktijk van zorgbestuur. Met dit initiatief nodigen wij onze doelgroep uit om al vroeg in hun carrière over de grenzen van hun specialisme heen te kijken en mee te denken over de inrichting van een ziekenhuis en de zorg als geheel.

In 2015 is de eerste editie van dit programma van start gegaan. 16 Geselecteerde jonge dokters en promovendi zijn gekoppeld aan een lid van de Raad van Bestuur van een toonaangevend ziekenhuis in Nederland. Verspreid over een jaar kijken zij vier dagen mee met de praktijk van het ziekenhuisbestuur. Zo krijgen zij de kans om de dilemma’s van een ziekenhuisbestuurder van dichtbij mee te maken en hier vervolgens met de bestuurders over in gesprek te gaan.

De groep komt tijdens het jaar vier avonden met elkaar bijeen, waarbij tevens een van de bestuurders als spreker en discussieleider te gast is. Deze avonden bieden de ruimte om ervaringen met elkaar te delen en aan de hand van een bestuurlijk thema met elkaar in discussie te gaan.

Tijdens deze eerste editie van het programma worden de verschillende mogelijkheden van invulling verkend. Deze ervaringen zullen worden gebruikt om in de loop van 2017 een vervolg aan dit programma te geven.

Bij interesse of vragen over het Doctor-meets-Director programma kun je mailen naar education@medicalbusiness.nl

Huidige deelnemende ziekenhuizen: Universitaire Centra: academischzh Topklinische Ziekenhuizen: topklinisch   Algemeen Ziekenhuizen: algemeen

CBA

Clinical Business Administration

Een compacte en intensieve leergang voor jonge professionals

 

In samenwerking met TIAS School for Business en De Jonge Specialist organiseert MBE een volledige leergang op het gebied van management in de gezondheidszorg. De leergang is bedoeld voor jonge zorgprofessionals met de ambitie de gezondheidszorg te verbeteren en innovaties in de zorg te realiseren.

Het programma is bedoeld voor jonge (zorg)professionals die de diepte in willen. De leergang biedt de meest up-to-date wetenschappelijke kennis en inzichten over clinical leadership, de financiering van de gezondheidszorg, governance, kwaliteit, veiligheid en innovatie in de gezondheidszorg. Tevens wordt in het programma aandacht besteed aan (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling en ambitie op het managementvlak.


Opzet van het programma

Het programma bestaat uit 7 modules inclusief korte praktijkopdrachten en een eindopdracht. De totale doorlooptijd bedraagt 12 maanden. Het docentenkorps wordt gevormd door hoogleraren van TIAS en aansprekende en inspirerende namen uit de praktijk van de zorg zoals; prof. dr. Bart Berden, prof. dr. Nardo van der Meer (Academic director), prof. dr. Peter van der Voort, prof. dr. Carla Koen, dr. Freek Aertsen, dr. Oscar David en drs. Peter Langenbach. Voor meer informatie: www.tias.edu/cba


Voor wie is dit programma?

Jonge medici en andere zorgprofessionals.

Wat mag je van het programma verwachten?

* compact en intensief * de meest recente wetenschappelijke kennis van de medische/klinische wereld * recente kennis uit de niet-medische wereld toegepast op het medische domein * direct toepasbare kennis van hoogleraren werkzaam in de praktijk als specialist/        bestuurder * optimaal leerrendement van programma op maat gemaakt voor de klinische    doelgroep * certificaat van TIAS, één van de top business schools in Europa * 40 ABAN punten


Praktische informatie

Data: 18 mei 2017 t/m 23 maart 2018 (gedurende het programma worden nog data gepland voor groepscoaching en white paper preparation). Locatie: Campus TIAS Utrecht. Investering: € 4.850,- incl. maaltijden, overnachtingen, en lesmateriaal.


Aanmelden

Elke aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie. Voor meer informatie of direct aanmelden kunt u contact opnemen met programma-adviseur Chantal Stevels, via c.v.stevels@tias.edu of 013 466 86 38.

MBE-Logo_breed DJS TIAS