Alle Online
Courses

Online Courses: Introductie

Lees meer

Online Course: Hoe verder als het mis gaat...?

Lees meer

Online Course: Personalized health

Lees meer

Online Course: Medisch leiderschap

Lees meer

Online Course: Betaalbaarheid van de Zorg

Lees meer

Online Course: Marktwerking in de zorg

Lees meer

Geselecteerde Courses

Volgende course

Online Course: Marktwerking in de zorg

In deze online course gaat Marco Varkevisser, universitair hoofddocent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, in op marktwerking in de zorg. Marktwerking vormt op dit moment de essentie van ons zorgsysteem. Begrip van de drijfveren en prikkels binnen dit systeem leidt op drie manieren tot  een betere invulling van jouw rol als arts.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Boeken, Pers en Websites

Boek 'Economie van de Gezondheidszorg'

book-stack-xxl
Boek: Economie van de gezondheidszorg, hoofdstuk “Marktordening in de gezondheidszorg”; (2014) ISBN: 9789035246928

Dit leerboek gaat in op actuele beleidsthema’s in de Nederlandse gezondheidzorg. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de dreigende onbetaalbaarheid van de gezondheidszorg en de gevolgen van uitkomstbekostiging.

 

Podcast De Correspondent

radio
Podcast van De Correspondent “Is de baas van een ziekenhuis zakenman of hulpverlener?” (24 mei 2014)

Correspondent Lex Bohlmeijer gaat in gesprek met Rob Florijn, toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht. Florijn vertelt hoe hij de kwaliteit van de ziekenhuiszorg denkt te kunnen waarborgen.

Voor iedereen toegankelijk via:
https://soundcloud.com/de-correspondent/lex-bohlmeijer-in-gesprek-met-rob-florijn

 

Afleveringen Zembla

computer_alt_1

Zembla – Hoe gaat de verzekeraar te werk? (2014)

Zembla onderzoekt: Kunnen zieke mensen zich net zo goed verzekeren als gezonde mensen. Fragment uit de uitzending ‘Fijn dat we verzekerd zijn’.

Zembla – Basis- en aanvullende verzekering bij dezelfde aanbieder (2014)

Zembla onderzoekt: Kunnen zieke mensen zich net zo goed verzekeren als gezonde mensen. Fragment uit de uitzending ‘Fijn dat we verzekerd zijn’.
 

Website Sociale vraagstukken

articleicon-blauw
Sociale Vraagstukken – Dossier ‘Marktwerking in de zorg’


Op www.socialevraagstukken.nl gaan wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. Het dossier ‘Marktwerking in de zorg’ bevat enkele interessante artikelen.

Sociale Vraagstukken – Marktwerking in de zorg leidt tot verkwisting (2012)

Dit artikel is een verkorte versie van een hoofdstuk uit het boek ‘Weten is meer dan meten’ van Tobias Reijngoud, over de economisering van de samenleving.
 

Sociale Vraagstukken – Winstuitkering in ziekenhuizen, daar krijgen we spijt van (2014)

In dit artikel gaat hoogleraar Evelien Tonkens in op het wetsvoorstel voor winstuitkeringen in ziekenhuizen en andere aanbieders van medisch-specialistische zorg.

 

Website Autoriteit Consument & Markt

computer_alt_1
https://www.acm.nl/nl/

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bestrijdt oneerlijke concurrentie door het makkelijker te maken voor nieuwe aanbieders om op de markt te komen.

Achtergrondvideo's

Korte introductie over het concept van marktwerking in de zorg (3.54 min)
 

 

Hoogleraar Wynand v/d Ven over de uitdagingen in de betaalbaarheid van de zorg (4.05 min):

De gezondheidszorg wordt onbetaalbaar, zoveel is duidelijk. Maatregelen dringen zich op. Het Itinera Institute (België) kijkt over het muurtje: wat kunnen we leren van onze buren? Wynand van de Ven, hoogleraar Sociale ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, schetst de uitdagingen die Nederland te wachten staan.

 

Interview met hoogleraar Wynand v/d Ven over de toepassing van risicoverevening (12.26 min):

Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering, wordt in 12 minuten bevraagd over de toepassing van risicoverevening. Interviewer is Geraint Lewis van Nuffield Trust, een Britse stichting met als doel om op basis van onderzoek en analyses de Britse gezondheidszorg te verbeteren. (http://www.nuffieldtrust.org.uk/ )

 

Van Kooten en De Bie over marktwerking in de zorg (11.56 min): 

‘Marktwerking in de zorg’ op zijn best. Van Kooten en De Bie verlichten de pijnlijkste kwalen met een lik geneeskrachtige honing en een kwak wonderjam.

 

Draadstaal (2.06 min)

De komieken van Draadstaal nemen in twee minuten het concept van marktwerking in de zorg op de hak.

 

Video's van Mejudice
MeJudice – Marco Varkevisser over marktwerking in de zorg (2012)

Marktwerking in de zorg is een zegen, dat wil zeggen als het onder de juiste randvoorwaarden wordt ingevoerd,” stelt Marco Varkevisser. Een interview van vier minuten.
 

MeJudice – Wouter Bos over marktwerking in de zorg (2012)

In Duitsland is 30% van de ziekenhuizen met succes geprivatiseerd. Wouter Bos, huidig voorzitter van het VUmc, bespreekt in vijf minuten de marktwerking in de zorg, ethiek en modellen voor concurrentie.
 

Mejudice – Edith Loozen over ACM en ziekenhuisfusies

In deze video gaat universitair hoofddocent Edith Loozen in op de toepassing van de mededingingsregels door de Autoriteit Consument & Markt bij ziekenhuisfusies, die volgens haar incorrect is.

Summer Academy

Ontwikkel uw vaardigheden in leiderschap, organisatie en management van de zorg” ‘An update in Healthcare Management

In 2017 organiseren TIAS School for Business and Society en Medical Business Education wederom een Summer Academy van vier dagen, speciaal gericht op AIOS en ANIOS. In deze dagen krijgen deelnemers de laatste academische inzichten in onder andere leiderschap, strategie, financiën en organisatie in de zorg. Dit alles ondersteund met case studies uit de dagelijkse praktijk van de zorg.

Klik hier rechts voor een indruk van de eerste TIAS-MBE Summer Academy en hoor deelnemers van de Summer Academy 2015 aan het woord!


Aanmelden Aanmelden kan tot 30 april 2017 door een e-mail te sturen met bijgevoegd je CV (maximaal 2 A4) en motivatie (half A4) naar education@medicalbusiness.nl. De eerste 80 aanmeldingen worden meegenomen, waarvan uiteindelijk 40 deelnemers geselecteerd worden, dus wees er op tijd bij!
Praktisch - Data: 21 t/m 24 augustus 2017 - Locatie: TIAS School for Business and Society (Tilburg) - Programmaprijs: 850,- euro * - Aantal deelnemers: 40 - Selectie van deelnemers o.b.v. CV en motivatie. - Overnachting (2-persoonskamer), ontbijt, lunch, diner inbegrepen

* Prijs is op basis van eigen vervoer naar Tilburg en van hotel naar TIAS

tias-logo mbe-logo

DMD

Doctor meets Director

Het Doctor meets Director (DmD) programma heeft als doel jonge artsen inzicht te geven in de praktijk van zorgbestuur. Met dit initiatief nodigen wij onze doelgroep uit om al vroeg in hun carrière over de grenzen van hun specialisme heen te kijken en mee te denken over de inrichting van een ziekenhuis en de zorg als geheel.

In 2015 is de eerste editie van dit programma van start gegaan. 16 Geselecteerde jonge dokters en promovendi zijn gekoppeld aan een lid van de Raad van Bestuur van een toonaangevend ziekenhuis in Nederland. Verspreid over een jaar kijken zij vier dagen mee met de praktijk van het ziekenhuisbestuur. Zo krijgen zij de kans om de dilemma’s van een ziekenhuisbestuurder van dichtbij mee te maken en hier vervolgens met de bestuurders over in gesprek te gaan.

De groep komt tijdens het jaar vier avonden met elkaar bijeen, waarbij tevens een van de bestuurders als spreker en discussieleider te gast is. Deze avonden bieden de ruimte om ervaringen met elkaar te delen en aan de hand van een bestuurlijk thema met elkaar in discussie te gaan.

Tijdens deze eerste editie van het programma worden de verschillende mogelijkheden van invulling verkend. Deze ervaringen zullen worden gebruikt om in de loop van 2017 een vervolg aan dit programma te geven.

Bij interesse of vragen over het Doctor-meets-Director programma kun je mailen naar education@medicalbusiness.nl

Huidige deelnemende ziekenhuizen: Universitaire Centra: academischzh Topklinische Ziekenhuizen: topklinisch   Algemeen Ziekenhuizen: algemeen

CBA

Clinical Business Administration

Een compacte en intensieve leergang voor jonge professionals

 

In samenwerking met TIAS School for Business en De Jonge Specialist organiseert MBE een volledige leergang op het gebied van management in de gezondheidszorg. De leergang is bedoeld voor jonge zorgprofessionals met de ambitie de gezondheidszorg te verbeteren en innovaties in de zorg te realiseren.

Het programma is bedoeld voor jonge (zorg)professionals die de diepte in willen. De leergang biedt de meest up-to-date wetenschappelijke kennis en inzichten over clinical leadership, de financiering van de gezondheidszorg, governance, kwaliteit, veiligheid en innovatie in de gezondheidszorg. Tevens wordt in het programma aandacht besteed aan (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling en ambitie op het managementvlak.


Opzet van het programma

Het programma bestaat uit 7 modules inclusief korte praktijkopdrachten en een eindopdracht. De totale doorlooptijd bedraagt 12 maanden. Het docentenkorps wordt gevormd door hoogleraren van TIAS en aansprekende en inspirerende namen uit de praktijk van de zorg zoals; prof. dr. Bart Berden, prof. dr. Nardo van der Meer (Academic director), prof. dr. Peter van der Voort, prof. dr. Carla Koen, dr. Freek Aertsen, dr. Oscar David en drs. Peter Langenbach. Voor meer informatie: www.tias.edu/cba


Voor wie is dit programma?

Jonge medici en andere zorgprofessionals.

Wat mag je van het programma verwachten?

* compact en intensief * de meest recente wetenschappelijke kennis van de medische/klinische wereld * recente kennis uit de niet-medische wereld toegepast op het medische domein * direct toepasbare kennis van hoogleraren werkzaam in de praktijk als specialist/        bestuurder * optimaal leerrendement van programma op maat gemaakt voor de klinische    doelgroep * certificaat van TIAS, één van de top business schools in Europa * 40 ABAN punten


Praktische informatie

Data: 18 mei 2017 t/m 23 maart 2018 (gedurende het programma worden nog data gepland voor groepscoaching en white paper preparation). Locatie: Campus TIAS Utrecht. Investering: € 4.850,- incl. maaltijden, overnachtingen, en lesmateriaal.


Aanmelden

Elke aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie. Voor meer informatie of direct aanmelden kunt u contact opnemen met programma-adviseur Chantal Stevels, via c.v.stevels@tias.edu of 013 466 86 38.

MBE-Logo_breed DJS TIAS