Alle Online
Courses

Online Courses: Introductie

Lees meer

Online Course: Hoe verder als het mis gaat...?

Lees meer

Online Course: Personalized health

Lees meer

Online Course: Medisch leiderschap

Lees meer

Online Course: Betaalbaarheid van de Zorg

Lees meer

Online Course: Marktwerking in de zorg

Lees meer

Geselecteerde Courses

Volgende course

Online Course: Betaalbaarheid van de Zorg

Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, vertelt in deze online course hoe de financiering van ons zorgstelsel op macro- en microniveau geregeld is. Het is als arts belangrijk om hier van op de hoogte te zijn, zodat je begrijpt hoe en waarom politieke keuzes gemaakt worden waarom dit van invloed kan zijn op jouw individuele handelen als arts.

In de eerste video worden de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in nationaal en internationaal perspectief geplaatst. Vervolgens worden de kosten op ziekenhuisniveau bekeken: Waar haalt een universitair medisch centrum zijn inkomsten vandaan en waarom verschilt dit van een perifeer centrum? In de laatste video wordt ingegaan op de directe praktijk van de arts: wat merkt de patiënt van de discussies over betaalbaarheid van de zorg?

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Boeken, Pers, Rapporten en Websites

Boek 'De Gezondheidsepidemie'

book-stack-xxl

De gezondheidsepidemie –
Johan Polder, Sjoerd Kooiker & Fons van der Lucht

Een boek over waarom we gezonder én zieker worden. Dit boek biedt vanuit het perspectief van onderzoekers een frisse blik op het begrip gezondheid.
 

Volkskrant

articleicon-blauw
Volkskrant (2015), Stoffelen & Effting: Huisarts is zorgverzekeraar goed zat.

Alleen toegankelijk voor leden van de Volkskrant: Artikel over machtsongelijkheid tussen huisarts en zorgverzekeraar.
 

NOS - Vijf vragen over dure geneesmiddelen

computer_alt_1
NOS (2015) – Vijf vragen over dure geneesmiddelen

De NOS geeft antwoord op vijf vragen over de financiering van dure geneesmiddelen.
 

Rapporten over financiën in de gezondheidszorg

book-stack-xxl

Rijksoverheid
De zorg: hoeveel extra is het ons waard? (2011)

Dit rapport is een inhoudelijke analyse van de oorzaken en gevolgen van de stijgende collectieve zorguitgaven. Het rapport schetst de hieruit voortvloeiende keuzes en mogelijkheden voor de toekomst van de zorg. Een toegankelijk rapport van het ministerie van VWS met veel inzichtelijke illustraties.
 

Rathenau instituut
Feiten en cijfers - De Nederlandse universitair medische centra (2014)

Deze publicatie van het Rathenau instituut biedt een overzicht van cijfers en andere gegevens over het presteren van de Universitair Medische Centra’s (UMC’s) in Nederland.
 

Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU)
 Verantwoorde financiering van Universitair Medische Centra (2012)

Dit rapport gaat in op de vraag of de financieringsstructuur van de Nederlandse UMC's nog voldoet in de huidige tijd van economische crisis en stijgende zorguitgaven.
 

SEO Economisch Onderzoek
De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat (2014)

Dit rapport van SEO Economisch Onderzoek toetst beweringen uit de media over de farmaceutische industrie aan wetenschappelijke feiten.
 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (2015)

Helder rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, die door middel van interviews, literatuur en enquêtes onderzocht of de toegankelijkheid voor geneesmiddelen in de toekomst nog haalbaar is en wat de hoofdrolspelers van het zorgstelsel hierin kunnen betekenen. Het rapport is bondig geformuleerd en daardoor erg overzichtelijk.
 

NVZ enquête – Financiering van dure geneesmiddelen moet anders (2015)

Een verslag van een onderzoek onder ziekenhuizen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het gaat in op de bekostiging van dure geneesmiddelen en hoe verschillende ziekenhuizen hiermee omgaan.
 

KWF Kankerbestrijding
Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen – Nu en in de toekomst (2014)

De Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding schrijft over de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen in de toekomst. Wat voor rol moeten verschillende spelers in het zorgveld hierin spelen?  En welke invloed kunnen artsen hierop uitoefenen?
 

Centraal Plan Bureau
Toekomst voor de zorg (2013)

Dit rapport is geschreven door economen en gaat over de toekomst van de zorg. Het behandelt de vraag hoe kwaliteit en solidariteit in de toekomst gewaarborgd kunnen worden, zonder het onnodig opdrijven van de kosten en het belasten van de economie. Het vormt onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Toekomst Zorg', dat wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de lezer met weinig tijd: de  uitgebreide samenvatting verschaft een waardevol inzicht in de overwegingen van het rapport.
 

Website Centraal Bureau voor Statistiek

computer_alt_1
CBS – Zorguitgaven stijgen met 1,8 procent in 2014 (2015)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schetst een kort en bondig overzicht over het verloop van de zorgkosten in de afgelopen jaren.
 

Website Volksgezondheid en Zorg - Rijksoverheid

computer_alt_1
www.kostenvanziekten.nl

Cijfertool waarbij je zelf grafieken en overzichten kan maken van de kosten van de zorg in Nederland. De cijfers zijn afkomstig van de ‘Kosten van Ziektenstudie’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 

Website OECD

computer_alt_1
Compare your country
OECD data on Health spending

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is een samenwerkingsverband van hoofdzakelijk ontwikkelde landen met als missie: het economische en sociale welbevinden van mensen over de hele wereld verbeteren. De OECD verzamelt daarvoor gegevens over ontwikkeling, economie, gezondheid, overheid etc. van praktisch alle landen ter wereld en stelt die vrij beschikbaar. Via deze links kun je gemakkelijk een beeld krijgen van de landelijke verschillen op het gebied van de gezondheidszorg, zowel qua medische prestaties als omvang van de zorg.
 

Achtergrondvideo's

Animatie van VWS plaatst de zorguitgaven in perspectief (2.03 min)

 Deze animatie van ongeveer twee minuten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) plaatst de uitgaven aan gezondheidszorg in perspectief van andere uitgaven van de overheid.

 

Brandpunt over de uitgaven van het Nederlandse zorgstelsel
(2.07 min)

 Overzicht van ongeveer twee minuten van Brandpunt over de uitgaven van het Nederlandse zorgstelsel, waarbij Nederland vergeleken wordt met andere landen.

 

Commentaren op het rapport van de NZA (3.10 min)

Professionals uit verschillende disciplines geven commentaar op het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), waarin wordt geschetst hoe er naar een discussie over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen gekeken zou moet worden.

 

Video over schandaal van de private-equity fondsen in de VS (2015) (6.16 min)

Deze uitzending biedt inzicht in het schandaal met de private-equityfondsen in de Verenigde Staten in 2015. De prijs van het HIV medicijn steeg met 1200 procent toen het werd opgekocht door het farmaceutisch bedrijf van Martin Shkreli.

 

Één Vandaag over de maximumprijs van de zorg (26.12 min)

Deze uitzending van Een Vandaag belicht de maximumprijs van de zorg door o.a. een hoogleraar Medische Oncologie en twee voorzitters van de raad van bestuur van twee ziekenhuizen aan het woord te laten. Daarnaast worden de resultaten van een enquête onder medisch specialisten over dit onderwerp besproken.

Koefnoen - The Zorg of Holland (6.35min)

Huisartsen mogen nog maar 177 op de 1000 patiënten doorsturen naar de tweede lijn, hierdoor moeten ze steeds strenger selecteren. Humoristisch fragment van Koefnoen waarin ze dit onder de aandacht brengen.

 

Tijd voor Meldpunt! - Vergoeding van medicijnen (20 min)

Dit videofragment toont enkele casussen van patiënten, van wie medicijnen niet meer vergoed worden doordat ze uit het basispakket gehaald worden. Het geeft een overzicht over gevolgen van deze maatregelen voor patiënten en apothekers. Zorgverzekeraars komen aan het woord om hun positie hierin toe te lichten. (16 oktober 2015, Tijd voor meldpunt! Fragment start op 30:55 – 50:07)

Video: Vergoeding van medicijnen (16 oktober 2015, Tijd voor meldpunt!)
 

Video's van Mejudice

 Video Mejudice – Bart Berden over winst in de zorg (oktober 2015)

Bart Berden gaat in deze video in op het wetsvoorstel Privaat Kapitaal en de moeite die het ziekenhuizen kost om investeerders te vinden voor grote investeringen zoals een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Summer Academy

Ontwikkel uw vaardigheden in leiderschap, organisatie en management van de zorg” ‘An update in Healthcare Management

In 2017 organiseren TIAS School for Business and Society en Medical Business Education wederom een Summer Academy van vier dagen, speciaal gericht op AIOS en ANIOS. In deze dagen krijgen deelnemers de laatste academische inzichten in onder andere leiderschap, strategie, financiën en organisatie in de zorg. Dit alles ondersteund met case studies uit de dagelijkse praktijk van de zorg.

Klik hier rechts voor een indruk van de eerste TIAS-MBE Summer Academy en hoor deelnemers van de Summer Academy 2015 aan het woord!


Aanmelden Aanmelden kan tot 30 april 2017 door een e-mail te sturen met bijgevoegd je CV (maximaal 2 A4) en motivatie (half A4) naar education@medicalbusiness.nl. De eerste 80 aanmeldingen worden meegenomen, waarvan uiteindelijk 40 deelnemers geselecteerd worden, dus wees er op tijd bij!
Praktisch - Data: 21 t/m 24 augustus 2017 - Locatie: TIAS School for Business and Society (Tilburg) - Programmaprijs: 850,- euro * - Aantal deelnemers: 40 - Selectie van deelnemers o.b.v. CV en motivatie. - Overnachting (2-persoonskamer), ontbijt, lunch, diner inbegrepen

* Prijs is op basis van eigen vervoer naar Tilburg en van hotel naar TIAS

tias-logo mbe-logo

DMD

Doctor meets Director

Het Doctor meets Director (DmD) programma heeft als doel jonge artsen inzicht te geven in de praktijk van zorgbestuur. Met dit initiatief nodigen wij onze doelgroep uit om al vroeg in hun carrière over de grenzen van hun specialisme heen te kijken en mee te denken over de inrichting van een ziekenhuis en de zorg als geheel.

In 2015 is de eerste editie van dit programma van start gegaan. 16 Geselecteerde jonge dokters en promovendi zijn gekoppeld aan een lid van de Raad van Bestuur van een toonaangevend ziekenhuis in Nederland. Verspreid over een jaar kijken zij vier dagen mee met de praktijk van het ziekenhuisbestuur. Zo krijgen zij de kans om de dilemma’s van een ziekenhuisbestuurder van dichtbij mee te maken en hier vervolgens met de bestuurders over in gesprek te gaan.

De groep komt tijdens het jaar vier avonden met elkaar bijeen, waarbij tevens een van de bestuurders als spreker en discussieleider te gast is. Deze avonden bieden de ruimte om ervaringen met elkaar te delen en aan de hand van een bestuurlijk thema met elkaar in discussie te gaan.

Tijdens deze eerste editie van het programma worden de verschillende mogelijkheden van invulling verkend. Deze ervaringen zullen worden gebruikt om in de loop van 2017 een vervolg aan dit programma te geven.

Bij interesse of vragen over het Doctor-meets-Director programma kun je mailen naar education@medicalbusiness.nl

Huidige deelnemende ziekenhuizen: Universitaire Centra: academischzh Topklinische Ziekenhuizen: topklinisch   Algemeen Ziekenhuizen: algemeen

CBA

Clinical Business Administration

Een compacte en intensieve leergang voor jonge professionals

 

In samenwerking met TIAS School for Business en De Jonge Specialist organiseert MBE een volledige leergang op het gebied van management in de gezondheidszorg. De leergang is bedoeld voor jonge zorgprofessionals met de ambitie de gezondheidszorg te verbeteren en innovaties in de zorg te realiseren.

Het programma is bedoeld voor jonge (zorg)professionals die de diepte in willen. De leergang biedt de meest up-to-date wetenschappelijke kennis en inzichten over clinical leadership, de financiering van de gezondheidszorg, governance, kwaliteit, veiligheid en innovatie in de gezondheidszorg. Tevens wordt in het programma aandacht besteed aan (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling en ambitie op het managementvlak.


Opzet van het programma

Het programma bestaat uit 7 modules inclusief korte praktijkopdrachten en een eindopdracht. De totale doorlooptijd bedraagt 12 maanden. Het docentenkorps wordt gevormd door hoogleraren van TIAS en aansprekende en inspirerende namen uit de praktijk van de zorg zoals; prof. dr. Bart Berden, prof. dr. Nardo van der Meer (Academic director), prof. dr. Peter van der Voort, prof. dr. Carla Koen, dr. Freek Aertsen, dr. Oscar David en drs. Peter Langenbach. Voor meer informatie: www.tias.edu/cba


Voor wie is dit programma?

Jonge medici en andere zorgprofessionals.

Wat mag je van het programma verwachten?

* compact en intensief * de meest recente wetenschappelijke kennis van de medische/klinische wereld * recente kennis uit de niet-medische wereld toegepast op het medische domein * direct toepasbare kennis van hoogleraren werkzaam in de praktijk als specialist/        bestuurder * optimaal leerrendement van programma op maat gemaakt voor de klinische    doelgroep * certificaat van TIAS, één van de top business schools in Europa * 40 ABAN punten


Praktische informatie

Data: 18 mei 2017 t/m 23 maart 2018 (gedurende het programma worden nog data gepland voor groepscoaching en white paper preparation). Locatie: Campus TIAS Utrecht. Investering: € 4.850,- incl. maaltijden, overnachtingen, en lesmateriaal.


Aanmelden

Elke aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie. Voor meer informatie of direct aanmelden kunt u contact opnemen met programma-adviseur Chantal Stevels, via c.v.stevels@tias.edu of 013 466 86 38.

MBE-Logo_breed DJS TIAS